Mašine za pranje veša

Suzite svoj izbor

33 proizvoda u Mašine za pranje veša

Obriši sve

Prema tipu

 • 0 Sa Time Manager mašinom za pranje veša možete da prilagodite programska podešavanja svojim potrebama. Ako želite da skratite vreme pranja kada perete blago uprljanu odeću možete da skratite vreme ciklusa. Kada želite da dobro operete jako zaprljanu odeću možete da produžite vreme ciklusa.
 • 0 Ako je prostor limitirajući faktor, onda imamo za vas rešenje za uštedu prostora u vidu mašine za pranje veša sa gornjim punjenjem širine svega 40cm. Možete je smestiti gotovo svugde.

 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Jorgani|Sportski Lagano|Brzi|Osveženje Parom|Para Sintetika|Para Pamuk

  Kontrola balansa punjenja u bubnju

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Nežan donji veš|Svila|Zavese|Jorgani|Refresh|Quick Wash

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Kapacitet pranja: 6 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Jorgani|Ispiranje (rpm duboki)|Drain|Spin|Džins|Zavese|Refresh|Quick Wash

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1400 rpm

  Kapacitet pranja: 8 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Quick 20 Min 3 Kg|Mix 20

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 8 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Quick 20 Min 3 Kg|Mix 20

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Quick 20 Min 3 Kg|Mix 20

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Large opening for easy loading and unloading

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1400 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Handwash program that allows 'handwash' labelled items to be washed by machine

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 6 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Jorgani|Ispiranje (rpm duboki)|Drain|Spin|Džins|Zavese|Refresh|Quick Wash

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1400 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Jorgani|Sportski Lagano|Brzi|Osveženje Parom|Para Sintetika|Para Pamuk

  Kontrola balansa punjenja u bubnju

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Quick 20 Min 3 Kg|Mix 20

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 8 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Quick 20 Min 3 Kg|Mix 20

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1400 rpm

  Kapacitet pranja: 8 kg

  Programi pranja: Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Jorgani|Sportski Lagano|Brzi|Osveženje Parom|Para Sintetika|Para Pamuk|ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika

  Kontrola balansa punjenja u bubnju

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1400 rpm

  * 20% more energy-efficient (36) compared to the limit of energy efficiency class A+++ (EEI 46) calculated according to EU Regulation 1061/2010

  Kapacitet pranja: 10 kg

  Programi pranja: Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Jorgani|Para Pamuk|Para Sintetika|Osveženje Parom|Brzi|Sportski Lagano|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Jorgani|Ispiranje (rpm duboki)|Drain|Spin|Džins|Zavese|Sportski Lagano|5 majica za 30

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Jorgani|Ispiranje (rpm duboki)|Drain|Spin|Džins|Zavese|Sportski Lagano|5 majica za 30

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Jorgani|Ispiranje (rpm duboki)|Drain|Spin|Džins|Zavese|Refresh|Quick Wash

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 8 kg

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Jorgani|Sportski Lagano|Brzi|Osveženje Parom|Para Sintetika|Para Pamuk

  Kontrola balansa punjenja u bubnju

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 6 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Nežan donji veš|Svila|Zavese|Jorgani|Refresh|Quick Wash

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Svila|Jorgani|Ispiranje (rpm duboki)|Drain|Spin|Džins|Zavese|Sportski Lagano|5 majica za 30

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 7 kg

  Specifično dizajniran program za svilu sa prilagođenim ciklusom centrifuge za nežno pranje

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Nežan donji veš|Svila|Zavese|Jorgani|Refresh|Quick Wash

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Kapacitet pranja: 8 kg

  Programi pranja: ON/OFF|Pamuk|Pamuk ekonomično|Sintetika|Delikatno|Vuna Plus|Džins|Ispiranje (rpm duboki)|Centrifuga / odvod vode|Jorgani|Sportski Lagano|Brzi|Osveženje Parom|Para Sintetika|Para Pamuk

  Kontrola balansa punjenja u bubnju

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  LCD displej

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 7 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  LCD displej

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 7 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1300 rpm

  LCD displej

  * 10% energetski efikasnija (41,2) u poređenju sa limitom energetske efikasnosti klase A+++ (EEI 46) izračunato prema EU regulativi 1061/2010

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  LCD displej

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1200 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Kapacitet pranja: 6 kg

  Maksimalni broj obrtaja centrifuge: 1000 rpm

  Mašina za pranje veša sa gornjim punjenjem

  Program specijalno dizajniran za svilenu odeću

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 
 

 
 
Zatvori