Ploče

Suzite svoj izbor

48 proizvoda u Ploče

Obriši sve

Prema tipu

 • 0 Indukcione ploče rade po sistemu generisanja toplote na dnu tiganja i lonaca koji su u kontaktu sa grejnom zonom. Površina ploče ostaje relativno hladna. Dodatno, zone reaguju trenutno kada primenite novo podešavanje temperature. I kad završite sa kuvanjem, površina se može istog trenutka obrisati.
 • 0 Sa toliko različitih funkcija, dizajna i upravljačkih mogućnosti, lako ćete naći električnu ploču koja najbolje odgovara vašem stilu i vašoj kuhinji kao i vašim ličnim kulinarskim navikama.
 • 0 Linija proizvoda kombinovanih ploča ima u sebi mnogo različitih kombinacija grejnih zona kao i različitih veličina. Kao rezultat toga možete da dizajnirate ploču po svom ukusu kako bi se slagala sa vašim načinom kuvanja.
 • 0 Electrolux plinske ploče pružaju vam najelegantniji dizajn spojen sa optimalnim bezbednosnim standardima. Krasi ih izrazito intuitivno korišćenje.
 • 0 Sa toliko različitih funkcija, dizajna i upravljačkih mogućnosti, lako ćete naći električnu ploču koja najbolje odgovara vašem stilu i vašoj kuhinji kao i vašim ličnim kulinarskim navikama.

Prema Facet_Width_Hob

 • 0
 • 0
 • 0

Prema Facet_Installation_Hob

 • 0

Prema Facet_Control_Type

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Komande na dodir

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča bez okvira

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Komande na dodir

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Direktan Pristup: tehnologija klizećih komandi na dodir

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Rotirajući tasteri

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Komande na dodir

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Komande na dodir

  Pozicija kontrola: Napred desno

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin na staklu

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Desno

  Prednje leva zona: Brzi gorionik, 2900W/100mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin na staklu

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Desno

  Prednje leva zona: Brzi gorionik, 2700W/100mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin i Struja

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Prednje leva zona: Polu-brzi gorionik, 2000W/70mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Kombinovana sa indukcijom

  Komande na dodir

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred desno I levo

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin i Struja

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Prednje leva zona: Polu-brzi gorionik, 2000W/70mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Kombinovana sa indukcijom

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin i Struja

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Prednje leva zona: Polu-brzi gorionik, 2000W/70mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin na staklu

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Desno

  Prednje leva zona: Brzi gorionik, 2700W/100mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin i Struja

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Prednje leva zona: Polu-brzi gorionik, 2000W/70mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Kombinovana sa indukcijom

  Komande na dodir

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred desno I levo

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin na staklu

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Desno

  Prednje leva zona: Brzi gorionik, 2900W/100mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin i Struja

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Prednje leva zona: Polu-brzi gorionik, 2000W/70mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Kombinovana sa indukcijom

  Nezavisna ploča sa kontrolama

  Ploča sa zakošenom ivicom

  Komande na dodir

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred desno I levo

  Middle front zone: Hilight, 1200W/145mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plin na staklu

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred desno I levo

  Middle front zone: Auxiliary Burner, 1000W/54mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Električna na staklokeramici

  Komande na dodir

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Middle front zone: Hilight, 1200W/145mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: indukcija

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred desno I levo

  Prepoznavanje posuda

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 • Vrsta ploče: Plinska

  Rotirajući tasteri

  Pozicija kontrola: Napred po sredini

  Middle front zone: Auxiliary Burner, 1000W/48mm

  Istovremeno možete da poredite samo 4 proizvoda iste vrste

  Najviše 4 proizvoda iste vrste

  Uporedi sada
   
 
 

 
 
Zatvori