Mašina za pranje veša je utonula / oštećena / ogrebotina

Ažurirano 1.2.2021. 09.12

Otkrivanje otkrivanja prilikom raspakiranja uređaja:

  • Odmah kontaktirajte svog prodavca da biste ih obavestili o oštećenju uređaja tokom isporuke. Telefonski broj distributera naći ćete na računu ili na otpremnici. Pazite da sačuvate ambalažu.


Ne povezujte i ne koristite uređaj .

Otkrivanje oštećenja nakon instalacije / prve upotrebe uređaja:

  • U tom slučaju kontaktirajte svog distributera da biste ga obavestili o šteti.

Zahtjev za uslugu:

  • Ako je moguće, navedite dotičnu komponentu kada tražite uslugu od ovlaštenog servisnog centra.