Ciklus sušenja traje predugo

Ažurirano 1.2.2021. 08.48

Problem:

  • Program sušenja traje duže od onog navedenog u korisničkom priručniku
  • Vreme sušenja prikazano na ekranu ne odgovara stvarnom vremenu sušenja
  • Nakon vremena sušenja, navedenog u korisničkom priručniku, veš je i dalje mokar.

Odnosi se na:

  • Mašina za sušenje odeće sa podesivom temperaturom

Rešenje:

1. Dobro osušite veš pre sušenja.

2. Ne prekoračite maksimalni iznos naplate.

Napomena: Pokazatelj količine tereta se uvek odnosi na težinu suvog veša.

3. Odaberite odgovarajući program sušenja.

Pazite da odabrani način pranja i simboli njege na nalepnici veša odgovaraju programu sušenja.

Pomoć u pregledu programa pronaći ćete u korisničkom priručniku.

4. Osigurajte da je sobna temperatura viša od + 5 ° C i niža od +35 ° C.

Optimalna sobna temperatura za optimalne rezultate sušenja je između 19 ° i 24 ° C.

5. Redovno i pažljivo čistite sve filtere i kondenzator (ako mu možete pristupiti), kako je opisano u korisničkom priručniku .