Čišćenje filtera i kondenzatora mašine za sušenje veša

Ažurirano 19.1.2024. 07.16

Problem

 • Kako očistiti pufnasti filter mašine za sušenje veša?
 • Na ekranu mašine za sušenje veša svetli indikator "Clean filter"
 • Kako očistiti kondenzator mašine za sušenje veša?
 • Na ekranu mašine za sušenje veša  svetli indikator "Proveri kondenzator"
 • Koliko često trebam čistiti filtere i kondenzator?

Odnosi se na

 • Mašina za sušenje veša sa ventilatorom 
 • Mašina za sušenje sa kondenzatorom
 • Mašina za sušenje sa toplotnom pumpom

Rešenje

Zašto je redovno održavanje važno za vašu mašinu za sušenje veša:

Performanse i rezultati sušenja - začepljeni filter i kondenzator dovode do dužeg trajanja ciklusa i nezadovoljavajućih rezultata sušenja.

Uštedite novac i energiju - začepljeni filteri dovode do povećane potrošnje energije.

Duži vek trajanja - briga za vašu mašinu znači da će duđe raditi bolje i da možete izbeći nepotrebne kvarove.

Zaštitna garancija - ako se dogodi kvar jer ste preskočili osnovno održavanje mašine, popravka u garanciji za mašinu može biti odbijena.


Napomena : Neki koraci odnose se samo na određene vrste sušara:

 • Mašina za sušenje veša sa ventilatorom 
 • Mašina za sušenje sa kondenzatorom
 • Mašina za sušenje sa toplotnom pumpom

Specifikaciju možete proveriti u uputstvu za korišćenje priloženom uz vaš uređaj. Preuzmite uputstvo za korišćenje


Čišćenje pufnastih filtera mašine za sušenje veša  (odnosi se na sve tipove mašina za sušenje veša)

Na kraju svakog ciklusa simbol filtera na ekranu i morate očistiti filter. Očistite filter nakon svakog ciklusa sušenja

1. Otvorite vrata.

Povucite filter prema gore.

2. Pritisnite kuku da biste otvorili filter.

3. Vlažnom rukom očistite oba dela filtera.

4. Ako je potrebno, filter očistite usisavačem.

Zatvorite filter.

5. Ako je potrebno, uklonite dlačice iz utičnice i gume filtra.

Možete koristiti usisivač.

Vratite filter nazad u ležište filtera.

6. Ako su filteri preterano prljavi ili imaju kamenac, moraju se oprati pod mlazom vode ili ukloniti kamenac.

Važno: Osušite filter pre nego što ga vratite u kućište

Nakon čišćenja, trebalo bi da možete videti kroz njih kad ih podignete prema svetlu.

Ako ne možete očistiti filtere, potrebno ih je zameniti.


Čišćenje kondenzatora mašine za sušenje veša  (odnosi se na mašine za sušenje veša sa toplotnom pumpom )

Ako simbol Kondenzator treperi na ekranu, pregledajte kondenzator i njegov odeljak. Ako je prljav, očistite ga. Proverite najmanje jednom mesečno.

Upozorenje: Ne dodirujte metalnu površinu golim rukama. Opasnost od povreda. Nosite zaštitne rukavice. Pažljivo očistite kako ne biste oštetili metalnu površinu.

Napomena: Ne upotrebljavajte mašinu za sušenje veša  kada je kondenzator blokiran dlakom. To može dovesti do oštećenja mašine za sušenje veša. Ovo takođe povećava potrošnju energije.

Pristup kondenzatoru može se malo razlikovati, u zavisnosti od modela mašine za sušenje veša, pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim uređajem.

1. Otvorite vrata.

Povucite filter prema gore.

2. Otvorite poklopac kondenzatora.

3. Okrenite ručicu da otključate poklopac kondenzatora.

4. Spustite poklopac kondenzatora.

5. Ako je potrebno, uklonite dlake iz kondenzatora i njegovog odeljka.

Možete koristiti mokru krpu i / ili usisivač sa nastavkom za četke.

6. Zatvorite poklopac kondenzatora.

7. Okrenite ručicu dok ne klikne na svoje mesto.

8. Vratite filter.


Čišćenje kondenzatora mašine za sušenje veša  (odnosi se na mašine za sušenje veša sa kondenzatorom )

Ako je simbol Kondenzator treperi na ekranu, pregledajte kondenzator i njegov odeljak. Ako je prljav, očistite ga.

Pristup kondenzatoru može se malo razlikovati, ovisno o modelu sušilice, pogledajte korisnički priručnik isporučen s vašim uređajem.

Napomena: Ne koristite mašinu za sušenje veša  kada je kondenzator blokiran dlakom. To može dovesti do oštećenja mašine za sušenje veša. Ovo takođe povećava potrošnju energije.

1. Otvorite vrata, a zatim otvorite poklopac kondenzatora.

2. Okrenite 2 poluge da biste otključali poklopac kondenzatora.

3. Spustite poklopac kondenzatora.

4. Uhvatite ručku i izvucite kondenzator iz donjeg odeljka.

Pomaknite kondenzator vodoravno kako biste izbegli prosipanje preostale vode.

5. Očistite kondenzator u okomitom položaju iznad bazena.

Isperite ručnim tušem.

7. Vratite kondenzator u donji odeljak.

8. Zatvorite poklopac kondenzatora.

9. Zaključajte 2 poluge dok ne škljocnu.

10. Zatvorite poklopac kondenzatora.