Iz mašine za sušenje veša dopiru neobični zvukovi

Ažurirano 1.2.2021. 08.55

Problem:

 • Iz mašine za sušenje veša dopiru neobični zvukovi

Odnosi se na:

 • Ventilacijsku mašinu za sušenje veša 
 • Kondenzacionu mašinu za sušenje veša
 • Mašinu za sušenje veša sa toplotnom pumpom

Rešenje:

Ako iz mašine za sušenje veša dopiru neobični zvukovi, proučite donje predloge za detaljne upute.

1. Buka dolazi iz mašine za sušenje veša nakon instalacije:

 • Neki modeli mašina za sušenje veša imaju vijke za "automatski" prijenos na bubnju.
 • Kada prvi put pokrenete uređaj, začućete prasak, što znači da su aktivirani prolazni vijci.
 • To je sasvim normalno i ne uzrokuje kvar uređaja.
 • Takođe, na otvoru vrata obično se nalazi prolazna brava koja se ručno uklanja.


Napomena: Ne možete okretati jedinicu bubnja novog uređaja koji još nije pokrenut ručno.

 • Tokom prvog sušenja možete čuti zvukove izazvane pumpom, senzorom vlage ili trakom od filca, koje prvo treba navlažiti s malo vode.
 • Drugi mogući izvor buke je električna instalacija na zadnoj strani uređaja koja se nalazi pored kućišta ventilatora uređaja.
 • Lagano povucite uređaj od zida i pokušajte proveriti možete li rešiti problem.


2. Zujajući zvuk dolazi iz mašine za sušenje veša:

 • Motor je zapeo ili postoje problemi s kretanjem.
 • Uređaj može biti preopterećen vešom.
 • Uklonite malo veša i pokušajte ponovo.


3. Zvuk zviždanja ili struganja dolazi iz mašine za sušenje veša:

 • Uzrok buke može biti senzor vlage ili traka od filca koju prvo treba navlažiti s malo vode.


4. Metalni zvuk dolazi iz mašine za sušenje veša:

 • Ako vaša mašina ima toplotnu pumpu, ovi zvukovi su normalni.
 • Toplotna pumpa je kompresor koji radi pod visokim pritiskom i može ispuštati metalne zvukove kucanja.


5. Iz mašine za sušenje veša se čuje kucanje:

 • To mogu uzrokovati električne instalacije pored kućišta ventilatora ili je ventilator labav.
 • lagano povucite mašinu od zida


6. Zvuk struganja dolazi iz mašine za sušenje veša:

 • Razlog tome može biti senzor ili traka senzora vlage.
 • Ako je mašine za sušenje veša nova, zvuk će vjerojatno nestati nakon nekog vremena.
 • Zvuk mogu uzrokovati i delovi rublja u mašini za sušenje veša: metalne kopče, kopče, dugmad i slični predmeti.
 • Ako zvuk vremenom ne nestane, preporučujemo da se obratite ovlašćenom servisnom centru.


7. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

 • Ako zvuk ne nestaje postupno s vremenom, kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde.


Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne reši. Isključite proizvod i nemojte ga ponovo priključivati dok se ne uverite da je u redu.