Mašina za sušenje prikazuje kod greške C9 ili F9

Ažurirano 1.2.2021. 08.44

Mogući uzrok: neravnoteža tokom ciklusa centrifugiranja. Preporučuje se ponovno pokretanje na starijim mašinama.

Vodič za resetovanje:

GREŠKA C9

  • Započnite zatvaranjem vrata i postavljanjem birača ciklusa na nulu.
  • Pritisnite dva dugmeta na vrhu (namakanje i predpranje).
  • Istovremeno, okrenite birač ciklusa u smeru suprotnom od kazaljke na satu na lagani ciklus okretanja. Zatim otpustite dva dugmeta i nastavite okretati birač u smeru suprotnom od kazaljke na satu skroz do isključenja (gotovo puni krug)
  • Pokušajte se normalno oprati. Ako se na ekranu i dalje prikazuje greška C9, zagrade motora uređaja možda neće raditi ispravno.
  • Ponovo pokrenite uređaj. Česta ponovna pokretanja doprinose trošenju motora

Motor:

Ako se problem ponovi, verovatno je reč o neispravnosti motora ili nosača motora.

Da biste rešili problem, osigurajte dolazak ovlaštenog servisera putem kontakt podataka koje možete pronaći ovde.