Mašina za sušenje se ne uključuje na kraju ciklusa sušenja

Ažurirano 1.2.2021. 08.55

Problem:

  • Mašina za sušenje se ne uključuje na kraju ciklusa sušenja. To ukazuje na tehnički problem sa uređajem.

Odnosi se na:

  • Ventilacijsku mašinu za sušenje veša 

  • Kondenzacionu mašinu za sušenje veša

  • Mašinu za sušenje veša sa toplotnom pumpom

Rešenje:

1. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Da biste rešili problem, kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde