Mašina za sušenje veša pregori osigurače ili izbaci RCD prekidače

Ažurirano 1.2.2021. 09.02
  • Ne spajajte mašinu za pranje i sušenje veša na isti krug osigurača. Snaga potrebna za oba uređaja veća je od 13 ampera.
  • Kada RCD prekida prekidač ili osigurač pregori kad je uređaj uključen ili isključen, uzrok je obično kvar na zemlji ili kratki spoj.
  • Ovaj problem može nastati nepravilnim povezivanjem uređaja. Uključite aparat u drugu utičnicu.
  • Ako je nekoliko uređaja spojeno na krug osigurača, to može prouzrokovati da osigurač pregori ili automatski RCD osigurač pregori.
  • Nikada nemojte koristiti produžne kablove za povezivanje uređaja, jer to može dovesti do kratkog spoja ili opasnosti od požara.
  • Ako gornji predlozi ne reše problem, kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde.