Mašina za sušenje veša prikazuje kod greške C0 / CO

Ažurirano 1.2.2021. 09.02
Kôd greške C0 ili CO znači da na uređaju nema greške.


Može se odabrati meni za podešavanje tvrdoće vode.