Mašina za sušenje veša prikazuje kôd greške E20, C2 ili emituje 2 zvučna signala / 2 bleska

Ažurirano 1.2.2021. 08.58

Problem:

  • Mašina za sušenje veša prikazuje kôd greške E20, C2 ili emituje 2 zvučna signala / 2 bljeska. To ukazuje na problem sa pražnjenjem, pumpom ili softverom.

Odnosi se na:

  • Ventilacijsku mašinu za sušenje veša 
  • Kondenzacionu mašinu za sušenje veša
  • Mašinu za sušenje veša sa toplotnom pumpom

Rešenje:

1. Proverite da li je spoljno odvodno crevo pravilno priključeno na odvod (ako je primenljivo).

  • Za pumpanje vode direktno u odvod, spojite spoljno odvodno crevo na kondenzacionu mašinu za sušenje veš .
  • Na vrhu zadnje strane mašine za sušenje veša nalazi se crveno ili zeleno crevo.
  • Treba ga izvući i na njega spojiti drugo crevo.
  • Voda više neće teći u spremnik za vodu, već direktno u odvod


2. Proverite da li je odvodno crevo uvijeno ili začepljeno ili zapleteno (ako je primenljivo).

Da biste izbegli petlje, skratite dužinu creva tako da slobodno pada u odvod. Ako to ne učinite, može doći do greške ili curenja.

3. Zamenite uređaj

Isključite uređaj iz struje, pričekajte 30 sekundi, a zatim ga ponovo uključite (isti rezultat ćete postići ako koristite sigurnosni prekidač).

Nakon povezivanja uređaja, uključite ga i odaberite program.

4. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako gornji predlozi ne reše problem, preporučujemo da zatražite posetu ovlašćenog servisera.

Zabeležite prijavljeni kôd greške i navedite ga kada zatražite servisera. Ovo neće rešiti vaš problem, ali pomoći će našem serviseru da prepozna uzrok problema.

Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne reši. Isključite proizvod i nemojte ga ponovo priključivati dok se ne uverite da je u redu.