Mašina za sušenje veša prikazuje kod greške E50

Ažurirano 1.2.2021. 08.54

Problem:

  • Mašina za sušenje veša prikazuje kod greške E50. Označava problem s motorom ili softverom.

Odnosi se na:

  • Ventilacijsku mašinu za sušenje veša 

  • Kondenzacionu mašinu za sušenje veša

  • Mašinu za sušenje veša sa toplotnom pumpom

Rešenje:

1. Zamenite uređaj

  • Isključite uređaj iz struje, pričekajte 30 sekundi, a zatim ga ponovo uključite (isti rezultat postići ćete ako koristite sigurnosni prekidač).
  • Nakon povezivanja uređaja, uključite ga i odaberite program.


2. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako gornji prijedlozi ne reše problem, preporučujemo da zatražite posjetu servisera.

Zabeležite prijavljeni kôd greške i navedite ga kada zatražite servisera. Ovo neće rešiti vaš problem, ali pomoći će našem serviseru da prepozna uzrok problema.

Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne reši. Isključite proizvod i nemojte ga ponovo priključivati dok se ne uverite da je u redu.