Mašina za sušenje veša prikazuje kod greške E60 i ne zagreva se

Ažurirano 1.2.2021. 08.54

Problem:

  • Mašina za sušenje veša prikazuje kod greške E60 i ne zagreva se. To ukazuje na problem sa grejanjem.

Odnosi se na:

  • Ventilacijsku mašinu za sušenje veša 
  • Kondenzacionu mašinu za sušenje veša
  • Mašinu za sušenje veša sa toplotnom pumpom

Rešenje:

1. Pazite da mašinu za sušenje ne stavite, na primer, u zatvoreni ormar bez ikakve ventilacije.

  • Mašina za sušenje se može postaviti kao samostalni uređaj ili ispod pulta s dovoljnim prostorom.
  • Pogledajte korisnički priručnik ili zasebnu brošuru za postavljanje koju ste dobili uz uređaj.


2. Postavite uređaj u sobu koja ima dovoljno prostora i dobru ventilaciju:

  • Ako se mašina za sušenje veša postavi u premalu sobu, može doći do kondenzacije.
  • Proverite da li je soba dovoljno velika (veća od otprilike 10-12 m2).
  • U malim prostorijama postaće jako vruće zbog mašine za sušenje veša, a vlaga vazduha će se kondenzovati na površinama na nižoj temperaturi.
  • U većini slučajeva problem se može ispraviti dobrom ventilacijom, na primer otvaranjem prozora ili vrata tokom procesa sušenja.


3. Očistite filtere i gumu vrata.

Ako se filteri mašina za sušenj veša, kondenzatora i gume vrata ne očiste, oni mogu proizvesti nepotrebno veliku količinu vlage u sobi. Pogledajte korisnički vodič za više informacija.

4. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Da biste dogovorili sastanak sa serviserom, kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde. 

Zabeležite prijavljeni kôd greške i navedite ga kada zatražite servisera. Ovo neće rešiti vaš problem, ali pomoći će našem serviseru da prepozna uzrok problema.

Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne reši. Isključite proizvod i nemojte ga ponovo priključivati dok se ne uverite da je u redu.