Mašina za sušenje veša prikazuje kôd greške "Err"

Ažurirano 1.2.2021. 09.00

Problem:

  • Mašina za sušenje veša prikazuje kod greške "Err". Pojavljuje se prilikom pokušaja promene ciklusa ili postavke nakon što ciklus započne ili se odabrana opcija ne može koristiti s odabranim ciklusom.

Odnosi se na:

  • Ventilacijsku mašinu za sušenje veša 
  • Kondenzacionu mašinu za sušenje veša
  • Mašinu za sušenje veša sa toplotnom pumpom

Rešenje:

1. Isključite i ponovno uključite mašinu za sušenje veša, a zatim odaberite željeni ciklus i opcije.

Pogledajte korisnički vodič za više informacija.