Mašina za sušenje veša se ne zaustavlja na kraju ciklusa

Ažurirano 8.9.2022. 10.42

Problem

 • Ciklus sušenja mašine za sušenje veša nije završen

Odnosi se na

 • mašina za sušenje veša

Rešenje

1. Mašina za sušenje veša izračunava potrebno vrijeme prema opterećenju.

 • vreme na ekranu je procenjeno / približno vreme i može se promeniti.
 • punjenje je možda preveliko i prevlažno.
 • Isprobajte drugi ciklus centrifuge koji odgovara opterećenju i pobrinite se da je odeća dovoljno suva za odabrani ciklus sušenja.


2. Očistite filtere i kondenzator

 • Pogledajte korisnički priručnik za čišćenje i održavanje uređaja.
 • Proverite filtere držeći ih prema svetlu i proverite jesu li porozni.
 • Ako voda ne prolazi kroz filtere, očistite ih i proverite ponovo.
 • Ako voda i dalje ne prolazi kroz filtere, zamenite ih.
 • Za filtere i dodaci kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde


3. Proverite da li je temperatura okoline između 5°C i 35°C.

 • Ako je temperatura okoline preniska ili previsoka, mašina za sušenje veša možda neće raditi ispravno.
 • Stavite mašinu za sušenje veša u prostoriju koja ima odgovarajuću temperaturu.
 • Ako je mašina za sušenje veša u sobi, pobrinite se da sobna temperatura bude između 5°C i 35°C.
 • Ako sobna temperatura nije unutar ovog raspona, mašina za sušenje veša možda neće raditi ispravno i neće se zagrejati.
 • Zagrevajte prostoriju u kojoj se nalazi mašina za sušenje veša dok ne postigne odgovarajuću temperaturu ili premestite mašinu za sušenje veša u drugu prostoriju koja ima odgovarajuću temperaturu.


4. Proverite da li se aparat zagreva:

 • Prvo očistite uređaj, a zatim pokrenite vremenski ciklus od najmanje 120 minuta bez punjenja.
 • Nakon sat vremena otvorite vrata i proverite da li je bubanj vruć iznutra (na ekranu ostaje najmanje 20 minuta).
 • Ako je unutrašnjost bubnja vruća, sistem grejanja radi. U mašinama za sušenje veša s toplotnom pumpom često možete čuti zvukove koji izlaze ili škripe iz uređaja kada je zaustavljen.
 • Ako uređaj i dalje nije vruć nakon sat vremena programa, preporučujemo da zatražite posetu ovlašćenog servisera.


Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne reši. Isključite proizvod i nemojte ga ponovo priključivati dok se ne uverite da je u redu.


5. Razlog može biti faza sprečavanja bora.

Uređaj nastavlja raditi u ovoj fazi približno 1 sat i može se ručno zaustaviti. Da biste ga zaustavili, okrenite birač ciklusa u položaj isključeno.


Ako ciklus traje mnogo duže od 2-3 sata:

 • Ciklus sa maksimalnim nivoom sušenja obično traje do 2-3 sata.
 • Ciklus posteljine traje duže nego obično.
 • Možda postoji problem pri mjerenju vlažnosti, uzrokovan sledećim:
  • nepravilno uzemljenje mašine
  • priključak putem produžnog kabla
  • prljave trake / senzori u bubnju
  • prljavi filteri, odeljak za kondenzator ili kondenzator.
 • Bubanj i traka senzora / senzor vlage mogu se očistiti octom.


Ako gornji predlozi ne reše problem, kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde.

Zakažite posetu
Zakažite posetu

U regionu ste gde nudimo fiksnu cenu popravaka outem naših ovlašćenih servisa. Ispitujemo opremu i rešavamo kvarove na uređaju, uključujući i potrebne rezervne delove.