Pokvarena je ručka vrata mašine za sušenje

Ažurirano 1.2.2021. 08.45

Ako je ručka slomljena, proverite ima li vidljivih znakova oštećenja na bilo kojem delu ručke.

Ako dođe do bilo kakve štete, kontaktirajte neki od ovlašćenih servisa navedenih ovde.

Mehanička oštećenja uređaja nisu pokrivena garancijom.