Svetla upozorenja mašine za sušenje veša ne mogu se isključiti

Ažurirano 1.2.2021. 09.07

Problem


 • Svetla upozorenja mašine za sušenje veša ne mogu se isključiti

Odnosi se na

 • mašina za sušenje veša

Rešenje


1. Većina mašina za sušenje veša  ima tri LED upozorenja na kontrolnoj ploči.

 • LED filter:
 • Ova LED dioda uvek svetli na kraju ciklusa sušenja i ukazuje da filter treba očistiti nakon svakog ciklusa sušenja.
 • Indikacija nestaje kad se aparat isključi i ponovo uključi.
 • LED spremnik za vodu (samo za sušilice s kondenzatorom i toplotnom pumpom):
 • Ova LED dioda uvek svetli na kraju ciklusa sušenja i ukazuje da se spremnik za vodu treba isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja.
 • Ova LED lampica svetli nakon prvog ciklusa sušenja i u spremniku nema vode.
 • Voda će se prvo sakupljati u velikom spremniku pre nego što se upumpa u spremnik za vodu.
 • Ako LED lampica i dalje svetli nakon resetovanja uređaja ili svetli na početku ciklusa, voda se nalazi u preljevnom spremniku.
 • Kondenzatoru će možda trebati čišćenje. Ako je sušilo spojeno na odvod putem creva, možda neće biti pravilno priključeno ili može biti petlja u crevu ako odvodno crevo nije skraćeno.
 • LED kondenzator (za sušare sa kondenzatorom i toplotnom pumpom):
 • Ovaj LED indikator ukazuje na to da kondenzator treba redovito čistiti. Ako se uređaj ne osuši dovoljno, pokušajte očistiti kondenzator, filtere i kanale za vazduh.

2. Ako problem nije rešen nakon čišćenja, kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde.

Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne reši. Isključite proizvod i nemojte ga ponovo priključivati dok se ne uverite da je u redu.