Velika količina mrvica / vlakana u mašini za sušenje veša

Ažurirano 1.2.2021. 08.49

Problem:

  • Kad otvorim mašinu za sušenje veša, u njoj ima puno sluzi / vlakana. Normalno je da se vlakna stvaraju tokom procesa sušenja i to se ne može izbeći. Ovaj postupak u velikoj meri Zavisi od punjenja (npr. Novi ručnici, runo itd.).

Odnosi se na:

  • Ventilacionu mašinu za sušenje veša
  • Kondenzacijsku mašinu za sušenje veša
  • Mašinu za sušenje veša sa toplotnoom pumpe

Rešenje:

1. Proverite cirkulaciju vazduha za vreme sušenja.

2. Očistite filtere u otvoru vrata.

3. Ako se radi o sušilici kondenzatora ili toplotnoj pumpi, takođe očistite kondenzator koji se nalazi na dnu uređaja.

4. Ako se radi o ventilacijskoj sušilici, pobrinite se da protok zraka kroz ventilacijsku cev i kroz cevne armature ne ometa.

5. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako sljedeći saveti ne reše problem, preporučujemo da potražite pomoć ovlaštenog pružatelja usluga.

Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok se problem u potpunosti ne reši. Isključite proizvod i nemojte ga ponovo priključivati dok se ne uverite da je u redu.