Znakovi oštećenja vidljivi su na kućištu mašine za sušenje veša

Ažurirano 3.11.2022. 09.51

Otkrivanje otkrivanja prilikom raspakiranja uređaja:

  • Odmah kontaktirajte svog prodavca da biste ih obavestili o oštećenju uređaja tokom isporuke. Telefonski broj distributera naći ćete na računu ili na otpremnici.
  • Ne bacajte i ne oštećujte ambalažu uređaja.

Ne povezujte i ne koristite uređaj .

Otkrivanje oštećenja nakon instalacije ili prve upotrebe:

  • Odmah kontaktirajte svog prodavca da biste ih obavestili o oštećenju uređaja nakon instalacije ili upotrebe.

Zahtev za uslugu:

  • Da biste dogovorili sastanak sa serviserom, kontaktirajte vama najbliži servis sa spiska koji možete pronaći ovde.