Kako okrenuti i zamijeniti vrata (4)

Ažurirano 24.2.2021. 13.48

Prije bilo kakvih operacija održavanja, deaktivirajte uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kada premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno


Reverzibilnost vrata


UPOZORENJE!

Pre izvođenja bilo kakvih operacija, izvucite utikač iz utičnice.

1. Pazite da aparat stoji uspravno.

2. Otvorite vrata i uklonite opremu za vrata. Zatvori vrata.

3. Odvijte vijke na zadnjoj strani gornjeg poklopca.


4. Podignite gornji poklopac i postavite ga na meku površinu.

5. Odvijte 4 vijka

6. Podignite gornju šarku i stavite je na sigurno mjesto zajedno sa vijcima.

7. Podignite vrata i stavite ih na mekanu površinu

8. Uređaj pažljivo nagnite na meku pjenastu ambalažu ili sličan materijal kako biste izbjegli oštećenja stražnje strane uređaja i poda.

9. Odvrnite vijke donje šarke i podesive noge.

10. Ugradite iglu u suprotnu rupu šarke.

11. Zavrnite donju šarku na drugoj strani uređaja.

12. Ugradite gumeni nosač sa strane bez šarke.

13. Postavite vrata na donju šarku pazeći da klin zgloba uđe u donju rupu vrata.

14. Postavite gornju šarku na suprotnu stranu uređaja. Ugradite gornju iglu šarke u gornju rupu vrata. Pritegnite vijke.

15. Zavrnite preostala 2 vijka na gornjoj strani uređaja bez šarke.

16. Postavite gornji poklopac na aparat i zategnite zavrtnje sa zadnje strane.Instalirajte opremu za vrata.

Pričekajte najmanje 4 sata prije nego što priključite aparat na napajanje.