Kako zamijeniti šarku (1)

Ažurirano 24.2.2021. 13.48

Prije bilo kakvih operacija održavanja, deaktivirajte uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kada premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno


Kako promijeniti šarke

ALAT:

6 × 300 odvijač s križnom glavom


Korak 1

Lezite proizvod na ravnu meku površinu ili pod.

Korak 2

Otpustite 4 vijka na donjem zglobu i uklonite donji zglob.


Korak 3

Pažljivo uklonite vrata i stavite ih na meku zaštitu

Zamijenite gornji zglob

Korak 4

Odvrnite 3 vijka na gornjoj šarki, a zatim ih uklonite, zamijenite novim i učvrstite s 3 vijka.

Korak 5

Pažljivo ponovo pričvrstite staklena vrata i donju šarku i učvrstite vijke.

Zamijenite donju šarku

Korak 6

Ponovno pričvršćen novom donjom šarkom,

i fiksirao 4 vijka, a zatim odložite uređaj najmanje 12 sati prije upotrebe.