Kako zamijeniti brtvu (2)

Ažurirano 14.3.2021. 23.35

Prije bilo kakvih operacija održavanja, deaktivirajte uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kada premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno

KAKO ZAMJENITI Brtvu

1) Gurnite zaključavanje vrata na obje strane


2) Izvucite vrata i zamenite ih novim3) Izvucite brtvu iz jednog ugla, a zatim je lagano izvucite sa svake strane

Upozorenje za ugradnju! Brtva ima smjer ugradnje:

Slika slijeva: Pritisnite sve strane brtve kako biste pronašli stranu bez magneta (stranu bez magneta osjećali biste mekše od ostalih).

Slika s desne strane : Bočnu stranu bez magneta treba postaviti sa strane vrata sa dva najduža ugla (kut zaokružen crvenom bojom)