Kako zamijeniti kante za vrata (3)

Ažurirano 24.2.2021. 13.48

Prije bilo kakvih operacija održavanja, deaktivirajte uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kada premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno

UKLANJANJE I UGRADNJA POLICE VRATA

Da biste uklonili policu s vrata:

1. Držite lijevu stranu police.

2. Podignite desnu stranu police dok se ne oslobodi od pričvršćivača.

3. Podignite lijevu stranu police i uklonite je.

Da vratite policu:

1. Stavite policu ravno na vrata.

2. Gurnite dvije stranice police istovremeno prema dolje tako da polica stane na oba pričvršćivača.