Kako rastaviti i sastaviti šarku na vratima (zavarene)

Ažurirano 23.2.2021. 06.47

Prije bilo kakvih operacija održavanja, deaktivirajte uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kada premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno


Kako rastaviti i sastaviti šarku na vratima (zavarene)

Da biste vratili vrata, otpustite vijke koji pričvršćuju vrata za ormar.

Napomena:

Ova su vrata zavarena i šarka se ne može izvaditi. Stoga, da biste zamijenili šarku, zamijenite kompletna vrata, uključujući šarku.