Kako rastaviti i sastaviti sigurnosnu blokadu vrata (5)

Ažurirano 23.2.2021. 06.47

Prije bilo kakvih operacija održavanja, deaktivirajte uređaj i odspojite mrežni utikač iz utičnice.

Uvijek pazite kada premještate uređaje, za teške uređaje potrebno je da ih premjeste dvije osobe.

Uvijek koristite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.

Imajte na umu da samostalno ili neprofesionalno popravljanje može imati sigurnosne posljedice ako se ne izvede pravilno

Kako rastaviti i sastaviti sigurnosnu blokadu vrata

Slika za uvoz riječi

Povucite rub meha

Slika za uvoz riječi

Uklonite gvozdeni prsten koji pričvršćuje zaptivku ispod kabineta.

Slika za uvoz riječi

Uklonite dio jedinice donjeg zaptivača sa jedinice.

Odvrnite dva vijka koji pričvršćuju sigurnosnu blokadu vrata na prednjoj ploči.

Slika za uvoz riječi

Izrežite stezaljku (crvena strelica).

Uklonite konektor (plava strelica).

Stvorite početne uslove prilikom ponovnog sastavljanja.