Kako rastaviti i sastaviti donju brtvu (5)

Ažurirano 10.3.2021. 10.32
  • Svi radovi koji se izvode u uređaju zahtijevaju određene vještine i znanje i mogu ih izvoditi samo kvalificirani i ovlašteni servisni inženjeri
  • Ova platforma nije opremljena prekidačem ON / OFF.
  • Pre nego što pristupite unutrašnjim komponentama, izvucite utikač iz utičnice da biste odspojili napajanje.
  • Neke od komponenata u mehaničkom dijelu mogu prouzročiti ozljede, zato nosite odgovarajuću zaštitu i budite oprezni.
  • Uvijek ispraznite uređaj iz sve vode prije nego što ga položite na bok.
  • Ako aparat treba postaviti na bok radi održavanja ili iz drugog razloga, položite ga na lijevu stranu kako biste izbjegli rizik od pada rezidualne vode na glavnu ploču.
  • Uređaj nikada ne postavljajte na desnu stranu (sa strane elektroničkog upravljačkog sistema): dio vode u spremniku za deterdžent može procuriti na električne / elektroničke komponente i uzrokovati njihovo izgaranje


Kako zamijeniti donji pečat