F1 se pojavljuje na displeju kombinovanog frižidera

Ažurirano 14.12.2020. 21.31

Problem:

  • Na ekranu frižidera / kombinovanog frižidera prikazuje se poruka o grešci s oznakom F1 ili F2

Odnosi se na:

  • Frižider
  • Kombinovan frižider

Rešenje:

1. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Poruka o grešci F1 ili F2 na displeju ukazuje na problem s termostatom.

Preporučujemo da potražite pomoć ovlašćenog servisera.