F7 se pojavljuje na ekranu frižidera

Ažurirano 14.12.2020. 21.31

Problem:

  • Na ekranu frižidera / kombinovanog frižidera prikazuje se poruka o grešci F6 ili F7

Odnosi se na:

  • Frižider
  • Kombinovani frižider

Rešenje:

1. Proverite postoji li prekid napajanja proizvoda

2. Izbegavajte ostavljati vrata otvorena duže vreme

3. Proverite jesu li vrata potpuno zatvorena

4. Proverite da li se aparat pravilno hladi

  • Izmerite temperaturu termometrom uronjenim u čašu vode koja se nalazi u frižideru.
  • Ako je temperatura u frižideru između +4 i +5 ° C, frižider radi ispravno.
  • Temperatura u sredini hrane je važnija od temperature unutar frižidera, jer temperatura vazduha varira tokom svakog ciklusa hlađenja (između pokretanja i zaustavljanja kompresora frižidera).
  • Imajte na umu da vrrednosti izmerene termometrima nižeg kvaliteta mogu odstupati za ± 1-2 ° C ili više.
  • Podesite temperaturu okretanjem kontrole temperature ili pomoću kontrolne ploče.


5. Ako je uzrok problema trenutno povišena temperatura unutar uređaja, greška će nestati nekoliko sati nakon što se temperatura normalizuje

6. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako ovi predlozi ne reše problem, preporučujemo da zatražite pomoć ovlašćenog servisera.