Hladnjak prikazuje alarm, crvenu lampicu upozorenja, trepćući simbol trokuta ili zvučni signal

Ažurirano 14.12.2020. 21.32

Problem:

 • Na ekranu se prikazuje alarm
 • Na ekranu trepće crveno svetlo
 • Simbol trougla trepće na ekranu
 • Uređaj se oglašava zvučnim signalom
 • Nepravilno hlađenje, nedovoljno hlađenje, temperatura je previsoka

Odnosi se na:

 • Frižider
 • Frižider / zamrzivač

Rešenje:

1. Isključite alarm u nuždi pritiskom bilo kojeg dugmeta

2. Pričekajte cca. 12 sati da aparat dosegne tačnu temperaturu ako ste ga upravo postavili

3. Ako ste upravo spremili veliku količinu hrane u aparat, alarm će prestati zvoniti kad se ponovno postigne normalna temperatura.

4. Proverite da li je ventilator u uređaju uključen i radi. (ako vaš uređaj ima ventilator)

Možete proveriti rad ventilatora zatvaranjem vrata na trenutak i ponovnim otvaranjem.

Čim otvorite vrata, moći ćete čuti da li radi ventilator i da li se prerano se zaustavlja.

5. Pazite da aparat bude ravno na površini

Namestite noge na dnu uređaja i pomoću libele proverite da li je u ravni.

6. Proverite da li je aparat pravilno instaliran i pričvršćen tako da se vrata mogu čvrsto zatvoriti (ugrađeni uređaji)

7. Proverite da li je guma vrata čista i neoštećena

8. Pazite da su vrata pravilno zatvorena i izbegavajte da ih duže ostavljate otvorenim

9. Proverite jesu li šarke na vratima sigurne i neoštećene.

Zamenite sve oštećene delove šarke.

10. Proverite da li se aparat pravilno hladi

 • Izmerite temperaturu termometrom uronjenim u čašu vode koja se nalazi u frižideru.
 • Ako je temperatura u frižideru između +4 i +5 ° C, frižider radi ispravno.
 • Temperatura u sredini hrane je važnija od temperature unutar frižidera, jer temperatura vazduha varira tokom svakog ciklusa hlađenja (između pokretanja i zaustavljanja kompresora frižidera).
 • Imajte na umu da vrednosti izmerene termometrima nižeg kvaliteta mogu odstupati za ± 1-2 ° C ili više.
 • Podesite temperaturu okretanjem kontrole temperature ili pomoću kontrolne ploče.


11. Proverite da li je uređaj instaliran s odgovarajućom ventilacijom.

Zahtevi za ventilacijom mogu se naći u korisničkom priručniku ili u vodiču za instalaciju.

12. Proverite da li je zaštitna ambalaža uklonjena s vrata (ugrađeni uređaji)

13. Proverite da li je temperatura okoline previsoka ili preniska u odnosu na klimatski razred naveden na natpisnoj pločici

14. Odmrznite uređaj i ponovo ga uključite

15. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako ovi predlozi ne reše problem, preporučujemo da zatražite pomoć ovlašćenog servisera.