Da li je moguće okrenuti vrata mog kombinovanog frižidera?

Ažurirano 14.12.2020. 21.15

Pitanje:

  • Da li je moguće okrenuti vrata mog kombinovanog frižidera?

Odnosi se na:

  • Kombinovani frižider
  • Frižider 
  • Uspravni zamrzivač

Rešenje:

1. Generalno je moguće okrenuti vrata svih frižidera i zamrzivača.

  • Pogledajte korisnički priručnik za detaljnija uputstva.
  • Ako postupak nije opisan u korisničkom priručniku, obratite se ovlašćenom servisu.