Kako izbjeći/smanjiti stvaranje vlage u hladnjaku?

Ažurirano 24.11.2022. 09.40

Problem

  • Kondenzacija / vlaga u odeljku frižidera ili u frižideru

Odnosi se na

  • Samostojeći frižider sa zamrzivačem
  • Samostojeći frižider

Rešenje

1. Provjerite postavku temperature:

Neispravno podešena temperatura može uzrokovati kondenzaciju u jedinici. Provjerite preporučenu postavku u svomkorisničkom vodiču .

2. Provjerite lokaciju uređaja:

  • Uređaj uvijek držite dalje od direktne sunčeve svjetlosti
  • Ostavite dovoljno prostora oko uređaja za pravilnu cirkulaciju zraka
  • Nemojte držati jedinicu direktno ispred klima uređaja ili ventilatora


3. Savjeti za smještaj hrane:

  • Ne stavljajte toplu hranu u frižider. Ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu prije nego što ga stavite u uređaj.
  • Hranu čuvajte na organiziran način kako biste osigurali odgovarajuću cirkulaciju zraka u uređaju. Preporučujemo da hranu ne držite blizu zadnjeg zida, jer to može povećati kondenzaciju i uzrokovati kvarenje voća i povrća.
  • Preporučljivo je čuvati hranu u zatvorenim/pokrivenim posudama.


4. Izbjegavajte pokrivanje polica i fioka jer ovi poklopci mogu blokirati cirkulaciju zraka unutar jedinice.

5. Pokušajte izbjeći prečesto otvaranje vrata frižidera.

6. Pokušajte da izbegnete da predugo ostavljate vrata otvorena (npr. kada stavljate stvari iz nedeljne kupovine u aparat ili ako vrata držite otvorena dok pripremate hranu).

7. Uvek vodite računa da su vrata frižidera dobro zatvorena kako biste osigurali da topli vazduh ne uđe u aparat (npr. proverite stanje zaptivke na vratima).

Na stranici https://www.electrolux.rs/support/pronaite-servisnog-partnera/ možete pronaći kontakt informacije svih naših ovlašćenih servisa