Kako pravilno instalirati svoj frižider / zamrzivač / zamrzivač?

Ažurirano 18.11.2021. 14.08

Problem


  • Kako pravilno instalirati svoj frižider/ zamrzivač / zamrzivač?

Odnosi se na


  • frižideri sa zamrzivačem
  • frižideri
  • zamrzivači

Rešenje

1. Sledite upute za instalaciju koje ste dobili s uređajem.

2. Pričekajte najmanje 4 sata pre nego što priključite uređaj na napajanje.

To omogućava povratak ulja u kompresor.

3. Proverite da li vazduh može cirkulirati oko uređaja.

4. Ne postavljajte uređaj blizu radijatora ili peći, rerne ili ploče za kuvanje.

5. Uređaj ne postavljajte na mesta na kojima ima direktne sunčeve svetlosti.

6. Ne postavljajte uređaj na prevlažna ili prehladna područja.

7. Podesite vertikalni i vodoravni nivo kada je uređaj prazan.

8. Uklonite odstojnik vrata sa brtve.

Ako napustite odstojnik, vrata će se pogrešno zatvoriti.

9. Da biste zamrznuli svežu hranu, aktivirajte funkciju FastFreeze najmanje 24 sata pre stavljanja hrane u odeljak zamrzivača.

10. Uključite aparat (srednje hlađenje) i nemojte ga puniti hranom najmanje 8 sati.