Moj frižider / zamrzivač ne radi

Ažurirano 14.12.2020. 21.19

Problem


  • Moj frižider / zamrzivač ne radi
  • Uređaj se ne može uključiti

Odnosi se na


  • frižider sa zamrzivačem
  • frižider
  • zamrzivači
  • fioke za zamrzavanje

Rešenje

1. Proverite je li uređaj isključen.

2. Proverite je li utikač pravilno priključen u utičnicu.

3. Proverite ima li napona u utičnici.

4. Priključite drugi električni uređaj u električnu utičnicu (poput lampe).

5. Isključite aparat i ponovo ga uključite.

6. Nakon uključivanja, proverite radi li sijalica uređaja ili se čuje šum kompresora.

Nakon 1 sata proverite unutrašnju temperaturu uređaja.

7. Obratite se kvalifikovanom električaru ili ovlašćenom servisnom centru.

Ako gornji saveti ne reše problem, preporučujemo da zatražite posetu servisnog inženjera.