Na kombiniranom hladnjaku postoje oštećenja, pukotine, ogrebotine ili rupe

Ažurirano 14.12.2020. 21.15

Problem:

  • Zamrzivač / frižider / kombinirani frižider / frižider za vino je oštećen.

Odnosi se na:

  • Zamrzivač
  • Frižider
  • Kombinirani frižider 
  • Vinski frižider 

Rešenje:

1. Ako se otkrije oštećenje tokom raspakiranja uređaja, odmah se obratite svom prodavaču kako biste utvrdili da li je uređaj oštećen tokom isporuke.

Ne povezujte i ne koristite uređaj.

2. Ako se nakon prvog instaliranja i upotrebe uređaja otkrije oštećenje, obratite se svom instalateru da biste proverili da li je oštećen tokom instalacije.

3. Ako se oštećenja pojave kao rezultat skladištenja hrane ili druge mehaničke upotrebe, rupe ili pukotine, na primer, mogu biti prekrivene univerzalnom gumom.

Guma mora biti odobrena za upotrebu u okruženju za skladištenje hrane.

4. Ako su šarke, svetla ili drugi delovi uređaja oštećeni, mogu se lako zameniti.

5. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako se problem nastavi, preporučujemo da potražite pomoć ovlašćenog dobavljača usluga.