Temperatura u kombiniovanom frižideru je previsoka

Ažurirano 14.12.2020. 21.15

Problem:

  • U frižideru je prevruće
  • Temperatura u frižideru je previsoka

Odnosi se na:

  • Kombinovani frižider
  • Frižider

Rešenje:

1. Ako ste upravo postavili ispravnu temperaturu, pričekajte približno 12 sati da je uređaj dosegne

2. Ako ste upravo spremili veliku količinu hrane u aparat, alarm će se prestati oglašavati kad se ponovo postigne normalna temperatura.

3. Proverite da li je ventilator u uređaju uključen i radi (ako vaš uređaj ima ventilator)

Možete proveriti rad ventilatora zatvaranjem vrata na trenutak i ponovnim otvaranjem.

Čim otvorite vrata, moći ćete da čujete da li radi ventilator i da li se prerano zaustavlja.

4. Proverite da li je aparat u ravni

Namestite noge na dnu uređaja i pomoću libele proverite da li je u ravni.

5. Proverite je li aparat pravilno instaliran i pričvršćen tako da se vrata mogu čvrsto zatvoriti (ugrađeni uređaji)

6. Proverite je li guma vrata čista i neoštećena

7. Pazite da su vrata pravilno zatvorena i izbegavajte predugo otvaranje vrata

8. Proverite jesu li šarke na vratima čvrsto i neoštećene.

Zamenite sve oštećene delove šarke.

9. Proverite da li se aparat pravilno hladi

  • Izmerite temperaturu termometrom uronjenim u čašu vode koja se nalazi u frižideru.
  • Ako je temperatura u frižideru između +4 i +5 ° C, frižider radi ispravno.
  • Temperatura u sredini hrane je važnija od temperature unutar frižidera, jer temperatura vazduha varira tokom svakog ciklusa hlađenja (između pokretanja i zaustavljanja kompresora frižidera).
  • Imajte na umu da vrednosti izmerene termometrima nižeg kvaliteta mogu odstupati za ± 1-2 ° C ili više.
  • Podesite temperaturu okretanjem kontrole temperature ili pomoću kontrolne ploče.


10. Obavezno instalirajte uređaj sa odgovarajućom ventilacijom.

Zahtevi za ventilacijom mogu se naći u korisničkom priručniku ili u vodiču za instalaciju.

11. Proverite da li je zaštitna ambalaža uklonjena s vrata (ugrađeni uređaji)

12. Proverite da li je temperatura okoline previsoka ili preniska u odnosu na klimatski razred naveden na natpisnoj pločici

13. Odmrznite aparat i ponovo ga uključite

14. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako ovi predlozi ne reše problem, preporučujemo da zatražite pomoć ovlaštenog servisera.