Unutrašnje svetlo trepće ili ne radi

Ažurirano 14.12.2020. 21.13

Ako unutrašnje svetlo trepće ili ne radi, sijalica može biti olabavljena ili neispravna. Sledite upute u korisničkom priručniku za zamenu sijalice.

Trepćuća sijalica ili LED takođe mogu ukazivati na to da je temperatura okoline previsoka ili preniska. Proverite klasifikaciju temperature na nalepnici sa podacima o uređaju.

Ispravan rad može se garantovati samo za proizvode klase SN za temperature okoline u rasponu od 10 ° C do 32 ° C.

  • Klasa N = 16-32 ° C
  • Klasa SN = 10-32 ° C
  • Klasa ST = 18-38 ° C
  • Klasa SN / T = 10-38 ° C


Lokacija podataka o klimatskim razredima na fabričkoj nalepnici: