Teško je otvoriti vrata zamrzivača

Ažurirano 14.12.2020. 21.26

Problem:

  • Vrata je teško otvoriti
  • Vrata se moraju jako povući da bi se otvorila

Odnosi se na:

  • Zamrzivač

Rešenje:

1. Pritisnite unutrašnji ugao gume vrata prstom kako biste smanjili snagu usisavanja i olakšali otvaranje vrata nakon zatvaranja.

2. Pričekajte cca. minut pre ponovnog otvaranja vrata ako ste ih upravo zatvorili

3. Izbjegavajte zatvaranje vrata tako što ih zalupite

4. Proverite je li aparat pravilno izravnan / uspravan

To možete učiniti podešavanjem nogu na dnu uređaja dok pomoću libele proveravate jesu li vrata poravnata s kućištem uređaja.

5. Proverite oštećenja šarki i zamenite neispravne delove šarke

6. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako ovi predlozi ne reše problem, preporučujemo da zatražite pomoć ovlašćenog servisera.

Uzrok:

  • Vazduh u frižideru ili zamrzivaču komprimira se hlađenjem. To ponekad može dovesti do stvaranja usisne snage što otežava otvaranje vrata. Ako se vrata zatvore prebrzo ili u slučaju sudara, vazduh se izbacuje i treba nekoliko minuta da se vakuum oslobodi pre nego što se vrata mogu otvoriti bez poteškoća. Pojava usisne snage unutar frižidera ili zamrzivača nakon zatvaranja vrata je normalna i ne znači da je proizvod neispravan.