Kako da očistite i održavate svoju Electrolux mašinu za pranje sudova

Ažurirano 18.6.2024. 09.51

Елецтролук машина за прање судова, благо отворена и напуњена чистим посуђем

Redovno čistite svoju Electrolux mašinu za pranje sudova kako bi duže pružala optimalne rezultate.   

Pokretanje programa dugog trajanja

Pokrenite program dugog trajanja dva puta mesečno sa praznom mašinom za pranje sudova. Ovo je naročito važno ako često koristite kraće programe, jer to može dovesti do nagomilavanja masnoća i kamenca u mašini za pranje sudova.

Ako vaša mašina za pranje sudova ima program Machine Care za brigu o uređaju, koristite taj program.  

Pokrenite program Machine Care („Briga o uređaju”), ako je dostupan

Ako vaša mašina za pranje sudova ima program za čišćenje i brigu o uređaju (Machine Care), pokrenite ga kada se indikator uključi, dok je mašina za pranje sudova prazna. Pre pokretanja programa očistite filtere i prskalice. Pogledajte uputstvo za upotrebu da saznate kako da pokrenete program Machine Care (Briga o uređaju) na vašem modelu mašine za pranje sudova. Čišćenje i briga o uređaju se preporučuju za optimalne performanse.  


Očistite gumene zaptivke

Očistite gumene zaptivke na vratima mekom vlažnom krpom. Nemojte koristiti abrazivne proizvode, abrazivne jastučiće za čišćenje, oštre alate, jake hemikalije, žice ili rastvarače. Čišćenje filtera

Proverite filtere i sifon posle svake upotrebe mašine za pranje sudova i očistite ih kada je to potrebno. Stvari kao što su komadi stakla, plastike ili hrane zaglavljeni u filterima smanjuju performanse čišćenja i mogu da izazovu štetu.

Važno: Isključite mašinu za pranje sudova i isključite glavni utikač pre čišćenja filtera. 

Postoje tri filtera, koji su označeni kao (A), (B)(C)


1. Okrenite filter (B) u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu i podignite ga.  

2. Odvojte filter (C) od filtera (B).

3. Uklonite ravan filter (A).

4.  Operite filtere pod tekućom vodom. Uverite se da nema ostataka hrane ili krhotina na ivici sifona ili oko njega. 

5. Vratite ravni filter (A) na njegovo mesto i uverite se da je pravilno postavljen pomoću mehanizma za fiksiranje sa zadnje strane. 

6. Ponovo sastavite okrugle filtere (B) i (C).

7. Vratite okrugle filtere (B) i (C) na ravni filter (A). Okrećite u smeru kazaljke na satu dok se ne fiksira.  
Očistite prskalice

Redovno čistite prskalice kako biste sprečili začepljenje rupa. 

Važno: Isključite mašinu za pranje sudova i isključite glavni utikač pre čišćenja prskalica.  

Čišćenje donjih prskalica

1.  Uklonite donju prskalicu tako što ćete je povući nagore. 

2. Operite prskalicu pod tekućom vodom. Koristite čačkalicu ili slično da uklonite čestice prljavštine iz rupa. 

3. Da biste ponovo pričvrstili prskalicu, pritisnite je nadole.


Čišćenje gornje prskalice 

Način čišćenja gornje prskalice zavisi od vašeg modela. Na nekim modelima, gornju prskalicu treba očistiti bez njenog skidanja, koristeći čačkalicu ili slično kako bi se očistila prljavština koja zapušava rupe. 
Na drugim modelima se preporučuje skidanje gornje prskalice kako bi se oprala pod tekućom vodom. Ostaci prljavštine se mogu ukloniti čačkalicom ili sličnim predmetom. Na ovim modelima, gornja prskalica se odvaja od korpe pritiskom nagore i istovremenim okretanjem u smeru kazaljke na satu. Nakon čišćenja, vratite prskalicu tako što ćete je pritisnuti nagore i okrenuti u smeru suprotnom od kazaljke na satu da nalegne na svoje mesto. 


Pogledajte uputstvo za upotrebu da biste videli šta važi za vašu mašinu za pranje sudova.

Čišćenje plafonske prskalice

Plafonska prskalica nalazi se iznad gornje korpe. Ova prskalica (C) montirana je na cev za isporuku (A) sa montažnim elementom (B).


Važno: Ako imate fioku za pribor u gornjem delu mašine za pranje sudova, moraćete da je uklonite pre čišćenja plafonske prskalice. To se radi tako što se graničnici oslobode sa bočnih strana kliznih šina fioke za pribor i fioka se izvuče napolje. Za detalje  pogledajte uputstvo za upotrebu.
1. Za odvajanje prskalice (C) od cevi za isporuku (A), okrenite montažni element (B) u smeru suprotnom od kazaljke na satu i povucite prskalicu nadole. 

2. Operite prskalicu pod tekućom vodom. Koristite čačkalicu ili slično da uklonite čestice prljavštine iz rupa. Propustite vodu kroz rupe da isperete prljavštinu iz unutrašnjosti.

3. Da vratite prskalicu (C), umetnite montažni element (B) u prskalicu i pričvrstite ga na cev za isporuku (A) okretanjem u smeru kazaljke na satu. Proverite da li montažni element naleže na svoje mesto.

4. Ako važi za vaš model: Postavite fioku za pribor na klizne šine i pričvrstite graničnike. 
Za više informacija o vašem određenom modelu mašine za pranje sudova pogledajte uputstvo za upotrebu. Uputstvo možete pronaći ovde.