Aspirator ne radi

Ažurirano 26.1.2021. 15.08

Ako LED / lampice ne rade, prvo proverite napajanje. Problem može biti s utikačem, utičnicom ili električnon mrežom.

Ako je utikač priključen u utičnicu, pokušajte uključiti mali uređaj (poput svetiljke ili čajnika) u tu utičnicu da biste bili sigurni da radi. Ako uređaj ne radi, može doći do problema s električnom energijom povezanim s utičnicom. Proverite osigurač.

Ako je napajanje uključeno, resetujte uređaj isključivanjem ili isključivanjem napajanja. Zatim pričekajte 30 sekundi i ponovno priključite utikač / spojite napajanje.

Ako ovo ne reši problem, kontaktirajte naš kontakt centar mailom na office.serbia@electolux.com kako biste osigurali intervenciju ovlaštenog servisnog centra.