Kako se koristi funkcija Electrolux Hob²Hood®

Ažurirano 25.4.2024. 05.37

Кухињска напа са функцијом Хоб2Хоод која се користи у кухињи

Funkcija Hob²Hood® bežično povezuje vašu Electrolux ploču za kuvanje i aspirator. Brzina ventilatora aspiratora reguliše se na osnovu podešavanja režima i temperature najtoplijeg posuđa na ploči za kuvanje. 


Funkcija Hob²Hood® dostupna je na odabranim Electrolux pločama za kuvanje i kuhinjskim aspiratorima. Oba proizvoda moraju da imaju ovu funkciju da bi funkcionisala.  

Korišćenje Hob²Hood®

1. Uključite ploču za kuvanje 
2. Pritisnite

Kada kuvate na ploči za kuvanje, aspirator će reagovati i uključiti svetlo i ventilator aspiratora. Podrazumevani režim ima upaljeno svetlo, malu brzinu ventilatora tokom ključanja i srednju brzinu ventilatora tokom prženja.

Ako brzina ventilatora ne odgovara vašim potrebama tokom kuvanja, možete je podesiti na ploči za kuvanje ili direktno na aspiratoru. Ako podesite brzinu ventilatora na aspiratoru, funkcija Hob2Hood® će se privremeno isključiti. Sledeći put kada uključite ploču za kuvanje, Hob2Hood® će se ponovo aktivirati.  

Ako više volite da uopšte ne koristite Hob²Hood®, možete da isključite funkciju pritiskom na simbol Hob²Hood® na svojoj ploči za kuvanje kada je uključena.  

Dostupni režimi

Podrazumevani režim je H5, ali postoje i drugi režimi koje možete izabrati. Na primer, ako više volite snažniju ekstrakciju tokom ključanja i prženja, izaberite režim H6. Ako više volite manju brzinu ventilatora, izaberite režim H4. Ili, ako želite da se svetlo automatski uključi, ali želite sami da podešavate brzinu ventilatora, izaberite režim H2.

Pogledajte podešavanja za svaki dostupni režim u tabeli ispod. 


Automatsko svetlo
Kuvanje ¹⁾Prženje ²⁾
Režim H0Isključeno
Isključeno
Isključeno
Režim H1Uključeno
Isključeno
Isključeno
Režim H2³⁾Uključeno
Brzina ventilatora 1Brzina ventilatora 1
Režim H3Uključeno
Isključeno
Brzina ventilatora 1
Režim H4Uključeno
Brzina ventilatora 1Brzina ventilatora 1
Režim H5Uključeno
Brzina ventilatora 1Brzina ventilatora 2
Režim H6Uključeno
Brzina ventilatora 2Brzina ventilatora 3


Promena režima

Promenite podrazumevani režim prateći ove korake:

1. Isključite ploču za kuvanje 

2. Pritisnite i držite 3 sekunde. Ekran se uključuje i isključuje

3. Pritisnite i držite 3 sekunde

4. Držite dok se ne prikaže  

5. Pritisnite na tajmeru da biste izabrali automatski režim


Važno

  • Zaštitite panel aspiratora od direktne sunčeve svetlosti 
  • Ne usmeravajte halogeno svetlo na ploču aspiratora  
  • НNe pokrivajte kontrolnu tablu ploče za kuvanje 
  • Ne prekidajte signal između ploče za kuvanje i aspiratora (npr. rukom, drškom posuđa ili visokim loncem) 

Za više informacija o svom određenom modelu kuhinjskog aspiratora, pogledajte uputstvo za upotrebu.