LED ili lampice trepere ili prikazuju oznaku F na ekranu aspiratora

Ažurirano 9.1.2023. 12.57

Problem:

  • Na ekranu trepere svetla / LED
  • Svetli ikona lampice ili filtra
  • Na ekranu se prikazuje "F"
  • Alarm filtera je prikazan na ekranu

Odnosi se na:

  • Napajač / ventilator

Rešenje:

1. Isključite kuhinjski aspirator

2. Uklonite filtere iz napajanja

3. Očistite ili zamenite filter (e) kako je prikazano u korisničkom priručniku

4. Umetnite čisti filter

5. Poništite alarm filtra

  • Pogledajte korisnički priručnik da biste saznali kako resetovati alarm filtera.


6. Obratite se ovlašćenom servisnom centru

Ako ovi predlozi ne reše problem, preporučujemo vam da potražite pomoć ovlašćenog servisera.

Uzrok:

  • Razlog zašto opseg napajanja može ukazivati na to da je jedan ili više filtera potrebno očistiti / zameniti je taj što je postignut očekivani vek trajanja filtera i oni se moraju očistiti ili zameniti.
  • Možete poboljšati rad aspiratora na šporetu tako da ga uključite na pribl. 15 minuta pre početka kuvanja. Tako će se započeti usisavanje u sobi, a kuhinjski aspirator lakše će uklanjati paru i mirise.
  • Veću brzinu ventilatora možete izbeći tako da uključite poklopac šporeta pre nego što započnete kuvanje, što će umanjiti njegovu buku.