Oštećena / potopljena / ogreba haubica

Ažurirano 26.1.2021. 15.09

Otkrivanje oštećenja prilikom otvaranja haube:

Odmah se obratite svom prodavaču kako biste ih obavestili o bilo kakvim oštećenjima koja su nastala prilikom transporta uređaja. Telefonski broj distributera pronaći ćete na fakturi ili na računu za isporuku. Spremite pakovanje proizvoda.

Ne spajajte i ne koristite uređaj .

Otkrivanje oštećenja nakon instalacije / prve upotrebe:  

Da biste prijavili bilo kakva oštećenja, obratite se prodavaču. Spremite pakovanje proizvoda.

Zahtev za uslugu:

Ako je moguće, navedite predmetnu komponentu kada se obratite ovlašćenom servisnom centru.

Naručite nove delove / komponente nazovite naš ovlašćeni sesrvis.