Integrisana mašina za kafu - kava nije dovoljno kremasta (video)

Ažurirano 26.1.2021. 15.26

Problem

  • Integrisana mašina za kafu - kafa nije dovoljno kremasta

Odnosi se na

  • Integrisana mašina za kafu

Rešenje


1. Obavezno koristite vrstu kafe pogodne za espresso mašine.

2. Zakrenite dugme za mlevenje kave u smeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste podesili nivo mlevenja.

Napomena: Ručicu okrećite samo dok motor za mlevenje radi. Nastavite jednim pritiskom dok kafa ne bude ona koju želite. Efekat neće biti vidljiv sve dok se ne skuvaju dve šolje kafe.

3. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Ako gornji saveti ne reše problem, preporučujemo vam da zatražite posetu servisu.


Referalni video: