Integrisani aparat za kafu - kafa teče prelagano ili jedna kap po kap (video)

Ažurirano 26.1.2021. 15.27

Problem

  • Integrisani aparat za kafu - kafa teče prelagano ili jedna kap po kap

Odnosi se na

  • Integrisana mašina za kafu

Rešenje

1. Proverite da li je rezervoar za vodu napunjen.

2. Pazite da kafa ne bude mlevena previše.

U tom slučaju promenite postavku na grubo mlevenje. Za podešavanje grubljeg nivoa, okrenite dugme na brusilici u smeru kazaljke na satu jednim klikom prema položaju "7" na uređaju za prikaz.

Napomena: Ručicu okrećite samo dok je motor brusilice pokrenut.

Nastavite jednim pritiskom dok kafa ne bude ona koju želite. Efekat neće biti vidljiv sve dok se ne skuvaju dve šolje kafe.

3. Očistite držač filtra i kapalni ventil.

4. Ne gurajte espresso prah dole u filter.

5. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Ako gornji saveti ne reše problem, preporučujemo vam da zatražite posetu servisu.

Referalni video