Na ekranu mog integrisanog aparata za kafu prikazana je poruka "PRAĆENO KAFE ZA OTPAD KAFE" ili "OČISTITE TANK ZA OTPAD KAFE".

Ažurirano 26.1.2021. 15.28

Problem

  • Na ekranu mog integrisanog aparata za kafu prikazana je poruka "PRAĆENO KAFE ZA OTPAD KAFE" ili "OČISTITE TANK ZA OTPAD KAFE".

Odnosi se na

  • Integrisana mašina za kafu

Rešenje

1. Ispraznite posudu za otpad kafe.

Operacija pražnjenja trebala bi trajati najmanje 30 sekundi.

Pre nego što započnete, proverite da nisu prošla više od tri dana od kako ste napravili poslednju kafu kako biste osigurali pravilnu higijenu mašine.

Važno: MORAJU isprazniti spremnik za otpad kafe pre uklanjanja spremnika za kapanje, čak i ako nije potpuno pun. U suprotnom, kada nastavite sa korištenjem stroja, količina otpada za kafu može premašiti kapacitet spremnika i na kraju začepiti mehanizam stroja.

2. Isključite uređaj s glavnim prekidačem za napajanje s desne strane (aparat morate izvući da biste koristili prekidač za napajanje) i ponovo ga uključite.

3. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Ako gornji saveti ne reše problem, preporučujemo vam da zatražite posetu servisu.