Na ekranu mog integrisanog aparata za kafu (video) pojavljuje se poruka "GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND PRESS OK".

Ažurirano 26.1.2021. 15.29

Problem

  • Na ekranu mog integrisanog aparata za kafu (video) pojavljuje se poruka "GROUND TOO FINE ADJUST MILL AND PRESS OK".

Odnosi se na

  • Integrisana mašina za kafu

Rešenje


1. Okrenite dugme na regulatoru hrapavosti jednim klikom u smeru kazaljke na satu prema "7".

Napomena: Ručicu okrećite samo dok je motor brusilice pokrenut. Efekat je vidljiv nakon isporuke dve kafe.

Referalni video


2. Sledite dole navedene korake kako biste osigurali da u hidrauličkom krugu nema vazduha:

  • Koristite funkciju ispiranja ili tople vode dok protok vode nije stabilan.
  • Proverite da na pred-mlevenom području nema mlevene kafe. Ako postoji, očistite područje usisavačem i / ili četkom da uklonite ostatke kafe u prahu.

3. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Ako gornji saveti ne reše problem, preporučujemo vam da zatražite posetu servisa.