Grejna ploča se ne zagreva

Ažurirano 19.1.2021. 08.19

Električna peć mora biti pravilno spojena.

Mogući uzroci:

  • Faze nedostaju.
  • Izbacio je jednofazni osigurač u kutiji sa osiguračima.


Pogledajte vodič za instalaciju ili se obratite našem kontakt centru office.serbia@electrolux.com gde možete dobiti kontakt telefon servisa.

Za indukcijske šporete: pazite da lonac ispunjava uslove minimalnog prečnika, kako je opisano u uputstvu za korišćenje.

Ako je prečnik premali ili ako nema dovoljno magnetnog materijala na dnu posude, vruća ploča možda neće raditi pri snažnom podešavanju / podešavanju.