Kako Hob²Hood radi na elektronskim plinskim pločama?

Ažurirano 19.1.2021. 08.33

Pitanje:

  • Kako Hob²Hood radi na elektronskim plinskim pločama?

Odnosi se na:

  • Elektronske plinske ploče za kuvanje

Odgovor:

  • Hob²Hood je napredna automatska funkcija koja povezuje ploču s posebnom haubom. I ploča za aspirator i aspirator imaju predajnik / prijemnik infracrvenog signala.
  • Brzina ventilatora definiše se automatski na osnovu načina podešavanja i temperature najtoplijeg posuđa na ploči za kuvanje.
  • Ploča za kuvanje automatski postavlja brzinu ventilatora u skladu s postupkom kuvanja.
  • Ventilom na ploči možete upravljati i ručno.
  • Navlaka radi samo kad je ploča aktivirana.
  • Za većinu aspiratora daljinski sistem je fabrički deaktiviran. Aktivirajte ga pre upotrebe funkcije. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik za aspirator. Preuzmite korisnički priručnik .


Automatski modovi Hob²Hood

PutOpis metodeAutomatsko svjetloAutomatska brzina ventilatora
H0RučnoIsključenoIsključeno
H1Automatsko svetloOnIsključeno
H2Fiksna brzinaOn
1
H3Automatska brzina malaOn0-1
H4Automatski medij brzineOn
0-1
H5Automatska brzina velikaOn
0-2
H6Automatska intenzivna brzinaOn
0-3