Na ploči se prikazuje greška E3 / E311 / E312 / E313

Ažurirano 19.1.2021. 08.26

Problem:

  • Indukciona ploča prikazuje poruku o pogrešci E3 / E311 / E312 / E313.

Odnosi se na:

  • integrisana indukcijska ploča
  • samostojeći šporet s indukcijskom kuvalom

Rešenje:

1. obratite se ovlašćenom serviseru koji je instalirao uređaj.

2. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Ako sledeći saveti ne reše problem, preporučujemo vam da potražite pomoć ovlašćenog davatelja usluga.

Uzrok:

  • Greška E3 / E311 / E312 / E313 znači da je uređaj spojen na 400 V.


Upozorenje: Ne preporučujemo upotrebu proizvoda dok problem ne bude potpuno rešen. Isključite proizvod iz mreže i nemojte ga ponovo uključivati dok ne budete sigurni da je u redu.