Kako koristiti zaštitu fotoaparata u rernama?

Ažurirano 5.11.2020. 15.13

Pitanje:

  • Kako koristiti zaštitu fotoaparata u rernama?
  • Kada trebam koristiti zaštitu kamere u rernama?

Odnosi se na:

  • Rerne s ugrađenom kamerom

Odgovor:

1. Koristite poklopac kamere za dobijanje slike najboljeg kvaliteta ako imate problem sa refleksijom osvetljenja na vratima rerne u sobi.

  • Pritisnite štitnik kamere na ručicu rerne, postavite je u središnji položaj tako da bude na sredini ručke.
  • Okrećite duže kuke i veću stranu zaštite prema staklu, a kraće kuke i manju stranu zaštite stakla.


Zakažite posetu
Zakažite posetu

U regionu ste gde nudimo fiksnu cenu popravaka outem naših ovlašćenih servisa. Ispitujemo opremu i rešavamo kvarove na uređaju, uključujući i potrebne rezervne delove.